+ -

הלוואת BLACK FRIDAY בבנק יהב

הלוואה עד 18,000 ₪ בריבית מצוינת של פריים + 3.25% לתקופה של עד 60 חודשים.

ההלוואה בתוקף עד ה-13/12/19.

לפרטים נוספים שאל את הבנקאי/ת 2616*
 
 
ההלוואה מיועדת ללקוחות הבנק בלבד. מתן האשראי הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום, הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ.