תעריפון הבנק
+ -

תעריפון ללקוח יחיד / עסק קטן

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה
תעריפון הבנק המלא לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 1: עובר ושב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 2: מידע, הודעות והתראות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 3: אשראי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 4: ניירות ערך לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 5 : מטבע חוץ לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 6: כרטיסי חיוב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
הוצאות צד שלישי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 8: עסקאות עתידיות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
שירותים מיוחדים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון הבנק - הוראות כלליות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - כרטיסי אשראי - תשלובת ישראכרט לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - כרטיסי אשראי - Cal ודיינרס לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - עובר ושב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך

תעריפון עסק גדול

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה
תעריפון הבנק עסק גדול לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
דף עידכונים 1/9/16 לחץ להורדת המסמך
הדפסת שיקים עסקיים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך