תעריפון הבנק
+ -

עדכונים בעמלות - 14/09/2017

תעריפון ללקוח יחיד / עסק קטן

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה
תעריפון הבנק המלא לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 1: עובר ושב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 2: מידע, הודעות והתראות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 3: אשראי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 4: ניירות ערך לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 5 : מטבע חוץ לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 6: כרטיסי חיוב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
הוצאות צד שלישי לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
פרק 8: עסקאות עתידיות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
שירותים מיוחדים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון הבנק - הוראות כלליות לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - כרטיסי אשראי - תשלובת ישראכרט לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - כרטיסי אשראי - Cal ודיינרס לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
תעריפון מצומצם - עובר ושב לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך

תעריפון עסק גדול

שם טופס קובץ להורדה קובץ להורדה
תעריפון הבנק עסק גדול לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך
הדפסת שיקים עסקיים לחץ להורדת המסמך לחץ להורדת המסמך