מימון לרכב
+ -

חולם על רכב חדש?

חדש ביהב : הלוואת "ליסינג" לרכישת רכב חדש.

מסלול נוח ומשתלם עד 100% מימון ובריבית מצויינת של פריים + 1%.

החזר של עד 60% מסכום ההלוואה - עד 60 חודש, והיתר בתום התקופה במגוון אפשרויות החזר
.לפרטים נוספים חייג 2616* או פנה לאחד מסניפי הבנק.


*הלוואה עד 185,000 ש"ח. כנגד שעבוד הרכב. שיעור הריבית הינו בחישוב שנתי. 
מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום.
הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ.