\\ ימי הפעילות אחה"צ בסניפים
+ -

שינוי ימי הפעילות אחה"צ בסניפים

החל מה- 3.1.17 הסניפים יהיו פתוחים לקהל  בימי שני ורביעי אחה"צ
במקום בימי שני וחמישי באותן שעות.

בשאר ימי השבוע שעות קבלת הקהל הינן ללא שינוי.