חיסכון קנגרו
+ -

חיסכון קנגרו
 
חיסכון לתקופה של חמש שנים עם נזילות גבוהה!!

אפשרות ליציאה לאחר שנה ובכל חצי שנה לאחר מכן
 
  • מסלול הפקדה- הפקדה חד פעמית

  • מגזר- שקלי (ללא הצמדה)

  • סכום מינימום להפקדה- 25,000 ש"ח

  • תקופת התוכנית- 5 שנים עם תחנות יציאה

  • תחנות יציאה- תחנת יציאה ראשונה כעבור שנה ובכל 6 חודשים לאחר מכן. משיכת כספי החיסכון בתחנות היציאה שהוגדרו מותנית בהודעהמוקדמת של 35 יום מראש.

  • ריבית- ריבית קבועה וידועה מראש. הריבית משתפרת כעבור שנה וכל 6 חודשים לאחר מכן (השיפור בריבית יחול ממועד כל תחנה). הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית.

  • משיכה חלקית- לא ניתן לבצע משיכה חלקית אלא רק משיכה כוללת.

  • מיסוי- מס יגבה כחוק.

  • להצטרפות אנא פנה למוקד יהב ישיר *2616/ לבנקאי בסניף/ באמצעות אפליקציית בקשות ליהב.

  • ככל שמתמידים- מרוויחים ! 


ריביות לחסכון קנגרו
 פיקדון ל- 5 שנים עם תחנות יציאה.
 סכום הפקדה החל מ- 25,000 ₪
תקופה בשנים
ריבית
שיעור הריבית הנומינלית השנתית למשך 12 החודשים הראשונים
0.20%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 13  ולמשך 6 חודשים
0.25%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 19  ולמשך 6 חודשים
0.30%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 25  ולמשך 6 חודשים
0.35%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 31  ולמשך 6 חודשים
0.40%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 37  ולמשך 6 חודשים
0.50%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 43  ולמשך 6 חודשים
0.60%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 49  ולמשך 6 חודשים
0.70%
שיעור הריבית הנומינלית השנתית החל מהחודש ה- 55  ולמשך 6 חודשים
0.85%
ריבית ממוצעת שנתית לכל התקופה
0.435%