העברת זה"ב IBAN \\ זיכויים והעברות בזמן אמת
+ -

ב-3.9.07 הושקה על ידי בנק ישראל והבנקים בישראל מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) המאפשרת להעביר כספים בשקלים ובאופן מיידי* וסופי בין הבנקים בישראל. ההעברה הינה סופית ואיננה ניתנת לביטול, ומשתקפת בזמן אמת הן בחשבון הזכאי (המוטב) והן בחשבון החייב.

החל מה-01.07.2010, כל העברת כספים בש"ח לבנק מקומי אחר בסכום של 1 מיליון ש"ח ומעלה תבוצע באמצעות מערכת זה"ב.
ניתן לבחור לבצע העברת זה"ב בכל סכום בין חשבונות המנוהלים בתוך הבנק, ולבנק אחר בסכום הנמוך מ-1 מיליון ש"ח.

העברת הכספים במערכת זה"ב מתבצעת באמצעות מספר זה"ב (IBAN)-

מספר זה"ב (IBAN) מורכב מ- 23 תווים, הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון של הלקוח, וכן את קוד המדינה וספרת הביקורת. באפשרותך להפיק מספר זה"ב - IBAN לחשבונך ב'יהב באינטרנט' (לשונית חשבון עו"ש>> העברת כספים>> מספר זה"ב IBAN) וכן באמצעות יהב ישיר בטלפון 2616* פקס 02-5010062, מכשירי העדכן, במכונות להפקדת שיקים ובעזרת הבנקאי בסניף.

אני רוצה לבצע העברת זה"ב, מה עלי להכין?

בבואך לבצע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב, עליך לוודא בסניפך כי שם חשבונך באנגלית מעודכן. כמו כן, תתבקש לציין את מספר הזה"ב - IBAN של החשבון הזכאי (המוטב) ואת שמו באנגלית. העברת זה"ב תתאפשר באמצעות בנקאי בסניף או באמצעות משלוח פקס** לסניף בו מתנהל חשבונך.

אני רוצה לקבל כספים באמצעות העברת זה"ב, מה עלי לעשות?

אם ברצונך לקבל כספים באמצעות מערכת זה"ב עליך לוודא בסניפך כי שם חשבונך באנגלית מעודכן ולהפיק מספר זה"ב - IBAN.* למעט מקרים חריגים
** לביצוע העברה בפקס פנה לסניפך לקבלת טופס מתאים.
***השירות כרוך בתשלום בהתאם לתעריפון הבנק.