הלוואות לעובדי חברות ממשלתיות ותאגידים
+ -

מגוון הלוואות לעובדים בחברות ממשלתיות ותאגידיםלקוחות יהב שהינם עובדי חברות ממשלתיות ותאגידים זכאים להלוואות בתנאי יהב , על-פי ההסדר עם המעסיק:

  • הלוואות לכל מטרה
  • הלוואות לשכון ודיור ולמטרות שונות כגון: נישואין, שכירת דירה
  • הלוואות לרכב
  • הלוואות להשכלה גבוהה
  • הלוואות לריפוי ולהוצאות מיוחדות
  • הלוואות לחוסכים בתוכניות חסכון ייעודיות

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד יהב ישיר 2616 **לתשומת לבך:
מתן האשראי בהתאם להסדר עם המעסיק.
מתן האשראי כפוף לשיקולי אשראי,נהלי הבנק ותנאיו.
אין לראות בפרסום זה משום המלצה ו/או הצעה ו/או יעוץ למתן או קבלת אשראי.
בנק יהב רשאי לשנות את התנאים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.