הלוואת 2020 בבנק יהב
+ -

 
הלוואת 2020 בבנק יהב
 
הלוואה עד 55,000 ₪ בריבית "פריים" + 3.75%

לתקופה של עד 240 חודשים.

ההלוואה בתוקף עד ה-31/1/2020

לפרטים נוספים שאל את הבנקאי/ת 2616 *
 
 
 
ההלוואה מיועדת ללקוחות הבנק בלבד. מתן האשראי הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף להוראות הדין, נהלי הבנק ואישורו. כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום, הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ.