הטבות למורים \\ מורים נהנים מתנאים מצויינים
+ -

מורים הפותחים חשבון עו"ש משכורת נהנים מהטבות משמעותיות בניהול חשבון בבנק יהב:


  • פטור מעמלת "פעולה ע"י פקיד"
  • פטור מעמלת "פעולה בערוץ ישיר"
  • פטור מעמלת השלמה למינימום .
    *"פעולה ע"י פקיד ו-"פעולה בערוץ הישיר" כמפורט בתעריפון הבנק,פרק עובר ושב.

  • פטור מעמלת הקצאת אשראי לחשבונות מסוג "יחיד".
  • פטור מעמלת הפקת פנקסי שיקים עד 6 פנקסים בשנה
  • פטור מדמי כרטיס אשראי
    * למעט כרטיסים ומועדונים ייעודים.

  • מסגרת אשראי בריביות אטרקטיביות במיוחד וללא תחרות

ובנוסף - הלוואות אטרקטיביות במיוחד, עד 100,000 ₪:

  • הלוואות לכל מטרה
  • הלוואות לחופשה ולנופש
  • הלוואות לרכישת או החלפת רכב

מורים בבנק יהב נהנים מזכאות לכרטיס אשראי "אשמורת".

לפתיחת חשבון בבנק יהב לחצו כאן או חייגו 2617**כל האמור בפרסום זה נכון למועד פרסומו וכפוף להוראות הדין. הרשויות המוסמכות, הסכם המעסיק ונהלי בנק יהב. אין בפרסום זה משום התחייבות ו/או ייעוץ, חוות דעת או המלצה בי לפעולות האמורות לרבות כדאיותן. הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התנאים בכל עת. מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול למתן הלוואות בכפוף לאישור הבנק ותנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.